INTERNKONTROLL MALER

Vi i Alltid HMS kurs tilbyr et komplett internkontrollsystem,. Dette koster kr 990,- eks.mva. Dersom du bestiller det samtidig som du bestiller kursbevis, får du det for kun kr 490,- eks.mva. Du kan lese mer om internkontroll her. Kort fortalt er internkontrollforskriften (fullt navn: forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter) en forskrift som har som mål å fremme forbedringsarbeid innen HMS. Forskriften pålegger virksomheter å innføre og utøve internkontroll, definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav. Her er en oversikt over internkontrollmalene du kan få tilgang til fra alltidhmskurs.no. Hvordan komme i gang med HMS arbeidet Om bedriften Mål for HMS arbeidet i bedriften Handlingsplan Kartlegging og risikoanalyse Rutiner Avtaler og telefonliste Lover og forskrifter Dokumentasjon Gjennomgang og vedlikehold av internkontroll Avtale om at det ikke etableres verneombud i bedriften Bedriftens medarbeidere Branninstruks Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet El-kontroll Handlingsplan Introduksjonsprogram for nyansatte Medarbeidersamtale Momenter som bør vurderes som en del av risikovurdering Pårørende til bedriftens medarbeidere Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS systemet Sjekkliste vernerunde Skjema for risikoanalyse