HVA FÅR JEG ETTER BESTÅTT HMS KURS

Etter du har tatt HMS kurset, og bestått HMS testen, vil du umiddelbart motta e-post med kursbevis for gjennomført HMS kurs. Du vil også motta faktura på e-post.

Kursbeviset for gjennomført HMS kurs er dokumentasjonen Arbeidstilsynet ser etter ved inspeksjon. Kursbeviset forholder seg til retningslinjene fra Arbeidstilsynet. Vi kan også tilby et internkontrollsystem. Dette koster kr 990,- eks. mva. Dette kan du bestille ved å sende en mail til post@alltidhmskurs.no. Dersom du bestiller interkontrollsystemet samtidig som du bestiller kursbevis får du det til kun kr 490,- eks.mva. HMS forskriften stiller krav til arbeidsgiver om å ha dette, og Arbeidstilsynet inspiserer dette. Systemet brukes som kvalitetssikring for at HMS arbeidet blir vedlikeholdt og fulgt opp.