LOVPÅLAGT HMS KURS FOR LEDERE

Leder/arbeidsgiver er pålagt av Arbeidsmiljølovens § 3-5 å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. På alltidhmskurs.no kan du ta det lovpålagte HMS kurset. Og best av alt: her kan du ta det når det passer deg!

HMS kurset er tilpasset ledere i alle type bedrifter, også nystartede bedrifter som ønsker en innføring i HMS og et komplett system for internkontroll.

Opplæringen skal kunne dokumenteres for Arbeidstilsynet. Slik dokumentasjon mottar du hos oss etter fullført kurs og test.